30 Kasım 2018 Cuma

ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK AKBANK SANAT'TA

Kurulduğu günden itibaren ülkemizin çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren AKBANK SANAT yine "farklılık" yarattı.

Mimarlık dünyasının  önemli temsilcilerinden TABANLIOĞLU ARCHITECTS ve MİMARLAR+ HAN TÜMERTEKİN ofislerinin çalışmalarını ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi ile izleyici ile buluşturmaya başladı.  


Serginin küratörlüğünü Prof.Dr.Hasan Bülent Kahraman ve sergi danışmanlığını Prof. Dr. Luca Molinari üstleniyor.

Serginin küratörü Prof.Dr.Hasan Bülent Kahraman, sergiyi şu şekilde özetliyor:

 “Mekan insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir varoluş gerçeğidir. İnsanî olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir. 


En katmanlı kültürel tartışmalar öyle görünmese dahi mekânsal göndermelerle gerçekleşir. Mekanın soyutlanması varlığın metafizik anlamlarına açılacaktır. Son kertede ise mekan dinamikleri kültürel göndermeleri kapsar. Güncel sanatın sanatsal olduğu kadar politik ve felsefi saiklerle mekanı temel bir kabul olarak ele alması bu sorunun karmaşık yapısından türer. Tabanlıoğlu ve Tümertekin farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlar ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasında söz konusu karmaşayı söz konusu ediyor. O karmaşadan lineer ve organik olmayan müdahale edilmiş ama kendi birikimine yaslanmaktan da çekinmeyen bir soyutlama çıkarıyor. Geriye kalan o soyutlamanın gene bir başka mekan içinde sorgulanmasıdır. Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?”Sergiyi 5 Ocak 2019 tarihine kadar,  Salı gününden Cumartesi gününe 10:30 - 19:30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi ücretsiz olarak gezilmektedir.

AKBANK SANAT:

ADRES: Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Cd No:8 Beyoğlu/İstanbul

0 yorum:

Yorum Gönderme