16 Aralık 2018 Pazar

SANAT VE JEOLOJİ BİR ARADA...

Erol Eskici’nin dördüncü kişisel sergisi “Stratigraf” 13 Ocak 2019 tarihlerine kadar arasında SANATORIUM’da izleyici ile buluşmaya devam ediyor.  

Stratigraf (karstwelt) – 204 x 190

Sergi,  jeolojinin alt dallarından ve sergiye adını veren stratigrafi ve sedimantoloji'nin  ilkelerine bağlı kalacak şekilde üretilen resimlerden meydana geliyor. 

Tabakalar, topografyalar, segmentler, iç mekanlar ve mimariler arasındaki korelasyona odaklanan Eskici, sergiyi de bu örüntüye uygun şekilde kurguluyor. Bunun yanında yüzeyler, uzaktan algılama teknolojileri, kartografik göstergeler, hava fotoğrafçılığı  gibi çeşitli ve birbiriyle bağlantılı görüntüleme teknolojilerinin ortaya çıkarttığı görsel biçimlere odaklanıyor.
 
 Cabinet of curiosity–190 x 210-Acrylic on canvas - 2018

Stratigrafi nedir?

Stratigrafinin temel amacı, kayaların özelliklerini ve sıralanımlarını inceleyerek jeolojik tarihçeyi aydınlatmaktır. Sahada çalışan yerilimci, kayaların litoloji özelliklerine göre bir takım litostratigrafi birimleri ayırır, bunların sınırlarını haritasına geçirir ve bu birimlerden fosil, kaya, mineral gibi örnekler alır. Laboratuvarda örnekler üzerinde yaptığı incelemelerden sonra, sahada tanımladığı birimlerin yaşını ve oluşum ortamını yorumlar. Litostratigrafi ve biyostratigrafi birimlerini tanımladıktan sonra jeolojik olayları dikkate alarak jeoloji sütunundaki kronostratigrafi birimlerinin karşılıklarını bulur veya yeni kronostratigrafi birimleri saptar. Sonuçta, kronostratigrafi birimleri deneştirilerek (korele edilerek) önce bölgesel daha sonra da dünya çapında bir jeokronoloji (jeolojik yaş) cetveli hazırlanmış olur.

Sedimantolji nedir?

Yer yuvarı ile onu çevreleyen akışkan (su ve hava) yuvarları arasındaki ortak yüzdeki maddenin ayrışma, parçalanma, taşınma, çökelme ve yeniden taşlaşma süreçlerini ve ürünlerini inceleyen bilim dalıdır.  Başka bir ifadeyle Sedimantoloji: sedimanter kökenli kayaçların özellikleri, oluşması, yapı ve dokuları ile sınıflanmaları ve bunların insanlara sağladığı faydaları konu alan bir bilim dalıdır.
Tanımlamalar için Türkiye stratigrafi kurumu yanınları ve Yar.doc Mustafa Bozcu'nun yayınlarından yararlanılmıştır.

Sanatçı hakkında:
1984, Hakkari doğumlu Eskici, 2006’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Mac Art Gallery’de gerçekleştirdiği “Alçak Gerilim - Yüksek Tahribat” (2010) ve “Kayıp Frekans” (2011) adlı iki kişisel serginin ardından üçüncü kişisel sergisi "Nostomania" SANATORIUM'da yer almıştır. “İlerlemenin Kutsallığı ve Zorbalığı” (Alan İstanbul, 2013), “Mutsuz Hazır Nesne” (KUAD Galeri, 2014), “Neredeyim?” (Kare Sanat Galerisi, 2014), “Yüce”nin (SANATORIUM, 2014) ve “Ev” (Müze Evliyagil, 2017) olduğu birçok karma sergiye katılmıştır. Sanatçı Köln'de yaşamakta ve çalışmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönderme