1 Aralık 2018 Cumartesi

"TEKRAR TEKRAR" VE "MORE THAN TWO" İÇİN SON İKİ GÜN

Tekrar Tekrar

Sanatçılar yaşadıkları dünyadan gördükleri, biriktirdikleri ve yorumladıklarıyla imgeleri ve eserlerini üretirler. Berger'e göre: "Bir imge, yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür. İmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan -bir kaç dakika ya da· bir kaç yüzyıl için kopmuş ve saklanmış bir görünüm ya da görünümler düzenidir."

Bazen sanatçı üzerinde çalıştığı konuların/imgelerin anlamlarını pekiştirmek, bazen de bir anlamı gizlemek üzere bu imgeleri çoğaltarak çeşitli kompozisyonlar oluşturur. . Bu bir bağlamda zamanla ilgilidir; önce bir imge oluşturulur, daha sonra bu imge çoğalarak farklı anlamlara ayrışır. Tekrar bir araya geldiğinde ise başlangıçtaki anlamını güçlendirir ve pekiştirir.
Sergi, sanatçıların bu arayışlarını sorgularken, tekrar eden imgelerin meditatif büyüsüne ve ritmine bizi sürüklemeyi amaçlamaktadır.

Kurulduğu ilk günden itibaren sanatın daha geniş kesimlere ulaşması konusuna odaklanan Mixer, ilk olarak 2013 yılında Mixer Editions adı altında edisyonlu işlerden oluşan seçkisini izleyici ile paylaşmaya başladı. Seçkide yer alan eserler amacına ulaşarak, uluslararası niteliğiyle birçok sanat izleyicisinin evinde, ofisinde yerlerini aldı. 2015 yılında ilki gerçekleştirilen ‘Printed’ sergi serisi her sene yenilenen içeriğiyle Mixer’de izleyici karşısına çıkma fırsatı buldu.

Farklı ülkelerde özgün baskı teknikleri üzerine çalışan çeşitli baskı stüdyoları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bu sergi serisi içerisinde Jealous Baskı Stüdyosu’nun yeri ise farklı. Bu sene Eylül ayında kuruluşunun 10. yılını kutlayan Jealous Baskı Stüdyosu, İngiltere’de birçok sanatçının özgün baskı teknikleri ile tanışmasını sağlarken, üretim konusunda her zaman sanatçılara destek olan bir kurum oldu. Mixer Editions ile benzer bir misyon ile yola çıkan stüdyo, bu işbirliği ile birlikte çalıştıkları sanatçıların Türkiye’deki izleyici ile buluşmasını sağladı.
Bu seçki, Jealous baskı stüdyosunda üretilerek hayat bulmuş eserlere yer vermektedir. Aynı zamanda bu 3 yıllık işbirliğinin de güzel bir özeti olarak düşünülebilir.

0 yorum:

Yorum Gönderme