15 Şubat 2020 Cumartesi

AYDIN BERK BİLGİN'İN 'GÜN İZİ' SERGİSİ X-İST'TE 22 ŞUBAT'A KADAR SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Salt duruştan öte anlatım diline yapısal ve içeriksel katkılar sağlar. Aydın Berk Bilgin’in çalışmalarında fotografik görüntü yalnızca ışığın dokunduğu bir yüzey olmaktan çıkıyor, somut dünyanın izlerini de barındırıyor ve yüzey kaydının ötesine geçiyor. Son derece basit bir ilke izleyiciye bir anda gerçek üstü bir alan açıyor.
Zaman kavramı benim için her zaman bir sorunsal. Gündelik hayatın akışında meydana gelen pek çok durumu/olguyu çözümleyip üstesinden gelebilirken yalnızca zamana yetemiyorum. Çalışmalarımın birçoğunu da zaman ve gündelik olgulara dayandırıyorum.” diyen Aydın Berk Bilgin, ismini uygulanan tekniğin nihai sonucundan, güneşin geçtiği gün kadar iz bırakmasından alan "Gün İzi" sergisinde zamanın fiziksel izinin peşine düşüyor.

ADRES: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah., Mumhane Cd. No:50, K:2, 34425 Beyoğlu / İstanbul
TELEFON: +90 212 291 77 84
www.artxist.com

 

0 yorum:

Yorum Gönderme