26 Kasım 2018 Pazartesi

ÇALIŞMA DÜZLEMLERİ


Ofislerimize artık, farklı bir gözle bakacağız. Egemen Tuncer’in “Çalışma Düzlemleri” adlı sergisindeki eserler, bize bu bakışı kazandırıyor. 

Sanatçı genel olarak bilgisayar tabanlı görselleştirme üzerine çalışır. Bu türden görsellerin örneğin; fotoğrafik temsiller ile nasıl ilişkilendirilebileceğini araştırır. Egemen Tuncer’in belgesel ve kurmaca fotoğraf arasında konumlanan ilk serisindeki çalışmaları, sanatçının yakın çevresinde bulunan çalışma alanlarında gözlemlenen, çeşitli ofis malzemelerinin doğal ve kısmen dağınık hallerinin, sanatçının atölyesinde yeniden istiflenerek fotoğraflanmasından meydana gelir. 

Çalışma ortamının kendisini birer modele çeviren seri, orijinal sahnenin doğrudan bir temsilini değil, modelinin temsilini sunar. Sanatçının diğer serisi, CGI (computer based imagery) çalışmalarından oluşur. Burada temel alınan ya da taklit edilen, doğrudan sanatçının atölyesinin kendisi.  Çalışmalar; genel olarak herhangi bir fotoğrafın ihtiyaç duyduğu, fotoğrafın bağlamını konumlandıran bir metine veya başlığa ihtiyaç duymaz. Çalışmalarda görünen hali hazırda ezberlenmiş ya da bir hayli aşina olunmuş sahneler.

Sanatçı, aynı zamanda mekâna özgü olarak ürettiği çalışmasında, sergi mekânın genelinden ve giriş bölümünden fotoğrafları referans alır. Egemen Tuncer’in mevcut yeri göstermekle birlikte, izleyicinin anlığına ve belleğine eklemlenen deneyimin bir parçasını parantez içine alan bu çalışması 5 Ocak 2019’a kadar Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu’nda görülebilir.

Çalışma düzlemleri, Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu'nda 5 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Adres: Çayırbaşı Mah. Çayırbaşı Cad. no: 35 Büyükdere, Sarıyer 

0 yorum:

Yorum Gönderme