4 Aralık 2018 Salı

FELSEFE MERAKLILARI AKBANK SANAT'TA BULUŞUYOR


Akbank Sanat, konusunda uzman, akademisyen, konuk ve konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri” başladı.

İmaja Göre Görmek” temasıyla ilgili olarak moderatör Emre Şan şunları söylüyor: “Günümüz dünyasında imajların bireysel ve sosyal varoluşumuzda giderek önemli roller oynamaya başladığına tanık oluyoruz. Ne var ki imajın ne olduğu ya da nasıl işlediği sorusuna cevap vermek hiç de kolay görünmüyor. İmajın ne olduğunu sormak onun varlığını araştırmak ise imajın varlığı sorusu düşüncemizin önüne bir engel olarak çıkıyor. Zihinsel ya da maddi, statik ya da hareketli, özel arşivlerimizde ya da kamusal alandaki geniş ekranlarda bulunan tüm imajlar belli bir mesajı aktarmak ve bir duyguyu harekete geçirmek konusunda eşsiz bir güce sahipler. Gelgelelim bu imkân kendisini her zaman olduğu gibi sunmaz. İmaj muğlak bir fenomendir, hem yabancılaştırır hem özgürleştirir. Söz konusu muğlaklık beraberinde bir tür güvensizliği de getirir. İmajda hiçbir zaman kendimizi dilde olduğu gibi evimizde hissetmeyiz.”

Ücretsiz olarak izlenebilecek seminer serisi Mayıs sonuna kadar devam edecek.

Felsefe Seminerleri

KASIM 2018 - MAYIS 2019
“İmajı Düşünmek”
Moderatör: Emre Şan

Seminer Programı:

28 Kasım 2018 Çarşamba, 18:30 / Emre Şan
“İmaja Göre Görmek”

26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:30 / Nami Başer
“Freud’un Imago’sundan Lacan’ın Aynadaki Hayaline”

31 Ocak 2019 Perşembe, 18:30 / Mehmet Şiray
“İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Rancière’in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri”

14 Şubat 2019 Perşembe, 18:30 / Hakan Yücefer
“İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze’de Hareket-imajın Krizi”

14 Mart 2019 Perşembe, 18:30 / Zeynep Direk
“Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel”

25 Nisan 2019 Perşembe, 18:30 / Zeynep Sayın
“İmgeler ve Halleri”

30 Mayıs 2019 Perşembe, 18:30 / Emmanuel Alloa

“İmajların Okunurluğu. Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi”

0 yorum:

Yorum Gönderme