19 Mart 2020 Perşembe

SANAT FUHUŞ MU?

SANAT, FUHUŞ MU?

Geçtiğimiz haftalarda Zanka TVde yayınlanan programıma Ayşe Tükrükçü konuk oldu. 

Ayşe Tükrükçü genelevden çıkmayı, çok ama çok ağır bedeller ödeyerek, başarmış AYDIN bir kadın. 

Neden AYDIN olarak kendisini tanımladığımı merak edenler, programı izleyebilirler. 

Buradaki konumuzun dışında olduğu için değinmiyorum. 

Başlayalım

GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.3.1961,No: 5/984 
Dayandığı Kanunun Tarihi            : 24.4.1930,No: 1593
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 19.4,1961,No: 10786
Yayımlandığı Düsturun Tertibi      :4, Cildi: 1, S. 2444

Nedir bu tüzük? 
Genel kadınların tanımından, genel ev nasıl açılır’a kadar, 
fuhuş yeri olarak geçen yerlerde uyulması gerekenlerden, 
genelev sahiplerinden alınacak ücretlere kadar herşeyi düzenleyen, 
kısacası kadın satmanın yasal zemini.
Sizlerle tüzük maddelerini paylaşacağım. 
Ama öncesinde soralım:
Kadının satılması SANAT mıdır?
Kadınların satılmaya direndiklerinde işkence görmeleri SANAT mıdır?
Hayatta yok sayılmaları SANAT mıdır?
Yaşlarının büyültülüp, genelevlerde satılmaları yada otellerde mutlu sonlarda kullanılmaları SANAT mıdır?
Bu hangi SANAT akımıdır? 
Bu hangi zihniyettir?
Şimdi maddelere geçelim ve üzerinden konuşalım. 
Sağlık kısmı:
Madde 7 – Komisyonun sağlık kısmı; genel kadınlarla, fuhuşu
SANAT ve geçim vasıtası yapan 23 üncü maddedeki kadınların sağlık muayenesi… 
İcra kısmı: 
Madde 8 – Komisyonun icra kısmı; genel kadınlarla, fuhuşu SANAT ve geçim vasıtası yapan 23 üncü maddedeki kadınların…
Kadınlar fuhuşu sanat ve geçim vasıtası yapıyorlar ne demek? 
“Yeni bir sanat akımı buldum, ne olur beni satın da sanatımı izleyiciler ile paylaşayım”  diye otellerin yada genelevlerin kapısına mı gidiyorlar?

Müracaat usulü ve inceleme: 
Madde 49 – Genel ev olmayan yerlerde böyle bir ev açmak için müracaat edildiği takdirde, o yerde fuhuşla melüf kadınlar olup olmadığı incelenir. Bu gibi kadınların bulunması halinde, bu Tüzükte yazılı kayıt ve şartlara uyulmak ve açılacak genel evde SANATlarını yapacak olanlar o yerin fuhuşla melüf olan kadınlardan ibaret bulunmak ve kendilerinin böyle bir evde sanatlarını yapmaları için rızaları alınmış olmak şartiyle, müracaat sahibinin isteği bu Tüzük hükümlerine göre muamele yapılmak suretiyle yerine getirilir. 

Satılan kadınlara sanat icra ediyor, diyen bu tüzük; genelev ve otel sahiplerine GALERİ SAHİBİ, kadınları genelev ve otellere satanlara MÜZAHAYEDEci dememiş. Bir bu eksik kalmış…
Bu hangi zihniyettir, nasıl bir zihniyettir. Devam etmesine daha ne kadar göz yumacağız? 
Gelin tariflere bakalım:
Tarifler 
Genel kadınlar : 
Madde 15 – (Değişik : 31.1.1973 - 7/5786 K.) 
Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi SANAT edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara (Genel kadın) denilir. 
Tesbit: 
Madde 20 – Mükerreren ve bir çok erkeklerle münasebette bulunması dolayısiyle bir kadının fuhşu SANAT edindiğinden şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflıca yapılan inceleme… 
Tescil şartları: 
Madde 21 – Komisyonca bir kadının genel kadın olarak tesciline karar verilebilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması lazımdır: 
a) Fuhşu kendisine SANAT edinmek veya 20 nci madde gereğince hakkında komisyonca karar verilmiş olmak, b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
Tedavi: 
Madde 32 – (Değişik : 31.1.1973 - 7/5786 K.) 
Yapılan muayene sonucunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 129 uncu maddesinde yazılı hastalıklardan birine tutulmuş olduğu anlaşılan genel kadınlar, Kanunun bu maddesine göre SANATLARINI yapmaktan men edilerek haklarında aşağıda yazılı işlem uygulanır: 
 “Sanatlarını yapmaktan men edilmek” Men edilsinler, bir daha hiç geri dönmemek üzere. 
Sizleri maddelere boğmamak adına içinde sanat geçen diğer maddelerin sadece numaralarını vereceğim:
Madde 33-34-35-45-51-52-61-67-76-91-96-103-115
Neden bu konuyu sizlerin dikkatine sunmak ve neden sizlerle paylaşma ihtiyacı hissediyorum:
Sanat aydınlatır, dönüştürür diyoruz ya.
Sanatçı aydındır, toplumun her zaman önünde gider, topluma önderlik eder, diyoruz ya…
Bu nedenle sanat camiasından beklentim:
#KadınBedeniSatılıkDeğildir 
#GenelevlerKapatılsın 
#MutluSonlaraSon

demesidir…

0 yorum:

Yorum Gönderme